Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej wzięła udział w  programie „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony”,  który prowadzi Fundacja Gdzie. Efektem tego programu jest publikacja Raportu Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Zgodnie z  intencją Rotmistrza, autorzy opracowania i realizatorzy tego projektu uznali, że przygotowana przez nich edycja Raportu Witolda nie będzie sprzedawana. Nakład wynoszący 10 tysięcy egzemplarzy został bezpłatnie przekazany miedzy innymi bibliotekom publicznym i szkolnym w całej Polsce.

Rolą Książnicy Beskidzkiej była dystrybucja 120 egzemplarzy  książki  „Raport Witolda”, wydanej przez wydawnictwo APOSTOLICUM. Trafiła ona do całej sieci bibliotecznej Książnicy Beskidzkiej, do placówek bibliotek publicznych powiatu bielskiego oraz do szkół w Bielsku-Białej.

Zapraszamy wszystkich do lektury.

Komentarze