Peryferia są fascynujące!

termin: 01.12.2017
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Rudzicy, ul. Klubowa 124
wstęp: wolny
kategoria: spotkania,inne


Marginalia według słownikowych definicji oznaczają „rzeczy, sprawy mało ważne lub drugoplanowe”. Ich peryferyjność może skrywać w sobie niezwykle ciekawy i cenny dla analityków życia społecznego potencjał. To co istotne, objawia się przecież często w postaci niepozornej. Epizodyczne zjawiska rozgrywające się w pozornie błahej codzienności, umocowanej w lokalnych przestrzeniach, stanowią w końcu najbliższą codzienności osnowę naszej egzystencji. Z drugiej strony – drugoplanowe lub incydentalne zdarzenia niejednokrotnie stają się użytecznymi laboratoriami szerszych społecznych fenomenów.

Serdecznie wszystkich zachęcamy do udziału w spotkaniu, w trakcie którego będziemy chcieli się przyjrzeć marginaliom społecznych światów z interdyscyplinarnej perspektywy. Zapraszamy do Rudzicy (pow. bielski) na II Seminarium Naukowe przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych – w szczególności socjologów, psychologów, filozofów, etnologów, kulturoznawców, ale również przedstawicieli pozostałych dziedzin nauki.

Interesują nas referaty poświęcone najogólniej rozumianym kwestiom lokalnym, pozornie błahym zdarzeniom czy procesom, tematom drugoplanowym czy po prostu rzadko poddawanym naukowej refleksji.

Aktywne i bierne uczestnictwo w seminarium jest darmowe.

Referentom oferujemy możliwość darmowej publikacji wystąpień w pokonferencyjnym tomie, który ukaże się w połowie 2018 roku. W dniu seminarium zapraszamy także wszystkich uczestników na obiad i przerwy kawowe z tradycyjnym śląskim kołoczem. Osobom przyjeżdżającym środkami komunikacji publicznej oferujemy transport z/i do Bielska-Białej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24.11.2017 r. pod adresem:

rafal.cekiera@us.edu.pl,

marcin.l.biernat@gmail.com

Komitet organizacyjny:

Dr Marcin Biernat

Dr Rafał Cekiera

Mgr Damian Świńczyk

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal BB365.info
 
Więcej na stronie i Facebooku organizatora.
Opis organizatora. Źródło: Wendelinaria

Komentarze