1 grudnia odbyło się seminarium naukowe “Lokalne, niepozorne, niewidoczne – na marginaliach społecznych światów“. To już drugie takie spotkanie, zorganizowane w ramach cyklu “Wendelinaria“. W filii w Rudzicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy zebrali się naukowcy dyskutujący o tematach związanych z lokalnością i peryferiami. Interesujące były, rozpoczynające seminarium, dwa “wykłady mistrzowskie”. Prof. dr hab. Urszula Swadźba opowiedziała o korzeniach śląskiej religijności. Zaczynając od czasów Kulturkampfu, poprzez lata międzywojenne, PRL, aż do współczesności, opowiadała o przyczynach, dla których dzisiejsi Ślązacy wykazują tak wysoką religijność i to nawet pośród osób z wyższym wykształceniem, które zazwyczaj dużo szybciej ulegają laicyzacji. W drugim wykładzie dr hab. Marek Rembierz ukazał myśl Franciszka, w której papież zachęca do otwarcia się na drugiego człowieka. Mowa tu zarówno o osobach ubogich czy uchodźcach, jak również ludziach nam najbliższych  – członków rodziny i sąsiadów.

W dyskusji pomiędzy referatami zabrał głos Juliusz Wątroba – poeta oraz od urodzenia mieszkaniec Rudzicy. Mówił o rodzinnym miejscu, jako szczególnie mu bliskim. Opowiedział się za koniecznością pielęgnowania miejsc o walorach przyrodniczych, które ulegają komercjalizacji, przez co tracą ducha. Wspomniał o znajdującej się w lesie kaplicy, którą pamięta z czasów dzieciństwa, jako trudno dostępną, a przez to tajemniczą. Obecnie do kaplicy prowadzi droga dla samochodów, a okolica jest celem wycieczek.

Patronat nad wydarzeniem objął portal czasu wolnego BB365.info. 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Wawak

Komentarze