Patronat

Portal czasu wolnego bb365.info proponuje promocję na zasadzie patronatu medialnego. Oferta nasza skierowana jest do szerokiej grupy organizatorów inicjatyw kulturalnych, społecznych, sportowych i rekreacyjnych.

Oferujemy: 

 • umieszczenie informacji w portalu bb365.info na stronie głównej,
 • możliwość dodatkowego umieszczania zawartości multimedialnych,
 • umieszczanie informacji i znaków firmowych sponsorów,
 • zamieszczenia linku do strony wydarzenia lub Organizatora,
 • możliwość umieszczenia relacji z wydarzenia,
 • przeprowadzenie na portalu bb365.info konkursów promujących wydarzenie.

Oczekujemy: 

 • zamieszczenia logo z dopiskiem Patron Medialny na programie, plakatach, ulotkach, zaproszeniach i innych materiałach promujących wydarzenie,
 • umieszczenie logo wraz z linkiem lub banera na stronie www wydarzenia lub Organizatora,
 • prezentacji portalu bb365.info jako Patrona Medialnego podczas trwania wydarzenia ,
 • przyznania minimum dwóch akredytacji prasowych na wydarzenie dla dziennikarzy portalu bb365.info
 • rozwieszenie lub rozstawienie bannera lub logo w widocznym miejscu podczas wydarzenia.
 • dostarczenia kompletu materiałów promujących wydarzenie z logo na adres redakcji przed rozpoczęciem imprezy lub przesłania drogą elektroniczną na adres: patronat@bb365.info
 • w przypadku imprez biletowanych – co najmniej dwóch bezpłatnych biletów do rozdania w konkursie internetowym prowadzonym na portalu bb365.info

Szczegóły współpracy są omawiane każdorazowo indywidualnie w zależności od charakteru wydarzenia. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych. Redakcja portalu zastrzega w szczególnych przypadkach prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn.