“Dzień Czystego Powietrza” obchodzony jest już po raz trzynasty. W środę 22 listopada odbył się zorganizowany przez Fundację Arka happening z udziałem dzieci ze szkół podstawowych i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej. Na początku prowadzący wydarzenie opowiedział dzieciom o zagrożeniach, płynących ze spalania śmieci w domowych kotłowniach. Następnie wszyscy wspólnie przegonili smogowego potwora, wykrzykując hasła “czyste powietrze, zdrowy człowiek!” oraz “kochasz dzieci, nie pal śmieci!”.

„Dzień Czystego Powietrza” i kampania „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” w tym roku odbędzie się w ponad 100 miastach. Całość projektu zakończy się w lutym konkursem „Kawałek błękitnego nieba”, w którym wybranych zostanie 10 najciekawszych działań edukacyjnych, prowadzonych przez szkoły.

Na przestrzeni trzynastu lat w ramach projektu odbyły się setki happeningów, warsztatów, przemarszów w całej Polsce. Organizowali je nie tylko członkowie Fundacji, ale też nauczyciele i uczniowie placówek, które przyłączyły się do działań. Więcej o wydarzeniu znajdziecie w artykule “Dzień czystego powietrza w Bielsku-Białej“.

Tekst i foto: Tomasz Wawak

Komentarze