W dniu 18 maja 2017 r., w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt.: “Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów społeczno-gospodarczych w Europie”. Rangę konferencji wsparł swoim autorytetem po raz kolejny Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie i podobnie jak w poprzednich edycjach zainteresowała wielu znakomitych naukowców, m.in. prof. dr hab. Leona Podkaminera, prof. nadzw. dr hab. Waldemara Dotkusia, dr Piotra Szpunara, reprezentującego NBP.

Na konferencji podjęto szereg tematów: problem gospodarczej przewagi Niemiec nad krajami południa, wzrostu zadłużenia tych państw, a także kwestię przystąpienia Polski do strefy euro, działań Europejskiego Banku Centralnego na rzecz pobudzenia gospodarek Europy czy kwestie poboru podatków.

W obradach konferencji tradycyjnie uczestniczyli studenci Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz uczniowie szkół średnich powiatu bielskiego w ramach edukacji ekonomicznej prowadzonej przez Uczelnie w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim.

Szczegóły na stronie uczelni.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął BB365.info Portal Czasu Wolnego.

 

Źródło: WSFiP

Komentarze