13 września 2017 roku odbył się II Złaz „ZŁOTA JESIEŃ SENIORA”. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu przez seniorów oraz integracja środowisk senioralnych to naczelne cele organizacji tej imprezy.

Organizatorami Złazu są Zarząd Oddziału PTTK  „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, Polski Związek Emerytów Rencistów  i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Rada Seniorów Miasta Bielsko-Białej.

Uczestnicy to seniorzy Bielska-Białej, zaproszeni seniorzy Kół i Klubów współpracujących z organizatorami Złazu oraz członkowie PTTK – „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej.

II Złaz „ZŁOTA JESIEŃ SENIORA” rozpoczął się o 9 rano, przy dolnej stacji kolejki na Szyndzielnię, gdzie odbyła się odprawa grup i przywitanie uczestników Złazu. Prezes Oddziału PTTK / Komandor Złazu, Lucyna Bardel przywitała zebranych. W imieniu własnym i Prezesa Zarządu Okręgowego  PZERiI Janusza Gembali przywitał zebranych Andrzej Dutka / V-ce Komandor Złazu. Uczestników Złazu przywitała także Elżbieta Rosińska, przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Bielska -Białej.

Następnym etapem Złazu był wyjazd kolejką na górną stację kolejki na Szyndzielnię i wspólne przejście spacerem do schroniska PTTK „Klimczok” w Beskidzie Śląskim. Popularyzacja walorów turystyczno- krajobrazowych Pasma Klimczoka i propagowanie zasobów przyrodniczych na trasach turystycznych to także ważne cele organizacji Złazu.

Około godziny 12:00  w schronisku PTTK „Klimczok” zgromadziło się 186 uczestników Złazu. Byli to uczestnicy indywidualni – seniorzy z Bielska-Białej w liczbie 54 osoby, a pozostali uczestnicy zgłoszeni w 12 grupach.  Najliczniejszą reprezentacją seniorów,  88 osób byli członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów  i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w  Bielsku-Białej – 8 kół , w tym:

 • Koło nr 9  Kozy – 34 osób
 • Koło nr 11 Mazańcowice – 11 osób
 • Koło nr 19 Rudzica – 5 osób
 • Koło nr 13 Wapienica – 8 osób
 • Koło nr 16 Osiedle Grunwaldzkie -7 osób
 • Koło nr 20 Osiedle Karpackie – 9 osób
 • Koło nr 31 Komorowice Obszary -5 osób
 • Koło nr 33 Lipnik – 9 osób.

Inne zgłoszone grupy uczestników to:

 • Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w B-B.- 19 osób
 • PTTK „Klub Seniora” – 12 osób
 • Klub Seniora Osiedla Wojska Polskiego – 5 osób
 • Akademia Seniora Fundacja Drachma – 7 osób.

W schronisku na Klimczoku przy słonecznej pogodzie odbywała się wspólna zabawa. Występy Góralskiej Kapeli przerywane były konkursami aktywizującymi seniorów. Były to: konkurs wiedzy turystycznej oraz konkurs najpopularniejsze przysłowia polskie, a także drużynowy konkurs  prezentacja „Jesienny  Kapelusz Seniora”.

Zdobywcom I miejsc w konkursach zostały wręczone puchary i tabliczki pamiątkowe, ufundowane przez Zarząd PTTK „Podbeskidzie”, Zarząd Okręgowy PZERiI w Bielsku-Białej oraz Radę Seniorów Miasta Bielska-Białej.

Puchar za najliczniejszą grupę uczestników i puchar za zajęcie I miejsca w konkursie: Najpopularniejsze przysłowia polskie otrzymało Koło PZERiI nr 9 Kozy. Puchar za I miejsce w konkursie wiedzy turystycznej otrzymało Koło PZERiI nr 16 Osiedle Grunwaldzkie. Tabliczkę pamiątkową za zajęcie I miejsca w drużynowym konkursie prezentacji „Jesienny Kapelusz Seniora” otrzymała grupa z Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP  w Bielsku- Białej. Dyplomy uczestnictwa przygotowane przez PTTK „Podbeskidzie” otrzymała również każda grupa uczestników biorąca udział w Złazie.

W godzinach popołudniowych po podsumowaniu Złazu uczestnicy wspólnie powrócili do zjazdu kolejką z Szyndzielni.

II Złaz „ ZŁOTA JESIEŃ SENIORA” pozostanie w pamięci uczestników, seniorów, jako czas aktywnie i miło spędzony, w piękny słoneczny dzień września 2017 r.

Impreza była współfinansowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w ramach projektu „AKTYWNI SENIORZY”.

 

Tekst: Teresa Opyrchał

Zdjęcia: Lucyna Bardel

Komentarze