Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w partnerstwie ze Śląskim Bankiem Żywności z przyjemnością informują, że w Wielkanocnej Zbiórce  Żywności w Bielsku-Białej, w dniach 16 i 17 marca, zebrano ponad 2400 kg żywności, głównie o przedłużonym terminie trwałości.

Akcja była prowadzona w pięciu bielskich placówkach handlowych:

  • AUCHAN – ul. Bohaterów Monte Casino  421,
  • Bi1 w Gemini  Park, ul. Leszczyńska 20
  • BIEDRONKA – ul. Żywiecka 115,
  • TESCO – ul. Jutrzenki 12,
  • LEWIATAN – ul. Żywiecka 95.

W zbiórce wspomagało nas około  170 wolontariuszy, głównie z bielskich szkół: Gimnazjum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ogólnokształcących b im. S. Żeromskiego, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. H. Chrzanowskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, a także wolontariusze dorośli oraz harcerze z 28 Drużyny Starszoharcerskiej „Płomienny Świt”.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu akcji:  kierownictwu i pracownikom sklepów, uczniom i nauczycielom zaprzyjaźnionych szkół, harcerzom oraz dorosłym wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny dzień na pomoc w naszej zbiórce – wspaniale wiedzieć, że możemy na Was liczyć w potrzebie.

 

Dzięki zebranym artykułom  organizatorzy przygotują  paczki świąteczne dla podopiecznych Fundacji, głównie osób starszych i samotnych.  Grupa seniorów jest szczególną grupą społeczną, której dobro powinno leżeć na sercu całemu społeczeństwu. Zachęcamy więc Państwa do aktywnego wspierania kolejnych akcji charytatywnych , które będą organizowane na rzecz seniorów.

Komentarze