1 lutego 2018 r. Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchomi nowy, teleinformatyczny system dla mieszkańców – ZgłoszeniaBB.

System umożliwia mieszkańcom zgłaszanie uwag, problemów i usterek w przestrzeni miejskiej według ściśle określonych kategorii, takich jak:

  • uszkodzenia przystanków, barierek, słupków, znaków drogowych, nawierzchni dróg oraz chodników, fontann, placów zabaw, siłowni plenerowych, ławek, koszy na śmieci, pojemników na kwiaty, pomników;
  • powalone konary, złamane drzewa, konieczność wycinki drzew stojących w przestrzeni publicznej;
  • niedrożność studzienek kanalizacyjnych;
  • awaria/zmiany dotyczące sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego;
  • martwe zwierzęta i gryzonie w miejscu publicznym;
  • dzikie wysypiska, zaśmiecone chodniki, przepełnione kosze uliczne;
  • miejsca przebywania osób bezdomnych,
  • rowery miejskie BBbike.

 

Do każdego zgłoszenia, oprócz wskazania lokalizacji, można również dołączyć zdjęcia.

 

Zarejestrowane zgłoszenia są przekazywane do realizacji i publikowane na ogólnodostępnej mapie z określeniem statusu realizacji, a co najważniejsze – zarejestrowani w systemie mieszkańcy mają możliwość podglądu statusu swoich zgłoszeń oraz otrzymywania na bieżąco informacji o sposobie ich realizacji.

Dodatkowo system pozwala na publikację – bezpośrednio na mapie – ważnych komunikatów oraz powiadomień z obszaru gminy, takich jak, np. ostrzeżenia meteorologiczne, wydarzenia sportowe i kulturalne. Dzięki nowoczesnemu systemowi ZgłoszeniaBB bielszczanie będą mogli nie tylko zgłaszać problemy związane z infrastrukturą miejską, ale także na bieżąco śledzić komunikaty miejskie oraz kalendarze rozmaitych wydarzeń w stolicy Podbeskidzia.

System dostępny będzie na stronie www.zgloszeniabb.pl lub przez bezpłatną aplikację mobilną ZgłoszeniaBB, dostępną na urządzenia z systemem Android w sklepie GooglePlay.

 

Uwaga! System nie służy do przekazywania zgłoszeń o nagłych zdarzeniach, np. wypadkach, pożarach, katastrofach  oraz o innych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, które  powinny być zgłaszane pod numery alarmowe.

 

foto: UM Bielsko-Biała

Komentarze