Niezwykłe muzealia i świetna zabawa. To wszystko można było znaleźć w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach podczas otwarcia wystawy „Kęty 740. Historyczne fundamenty miasta”. Wystawę można oglądać do 3 listopada.

Wydarzenie jest kolejną odsłoną obchodzonego w tym roku jubileuszu 740-lecia miasta. Zwiedzający mogą tutaj dowiedzieć się sporo o początkach miasta, jego procesie lokacyjnym i rozwoju we wczesnych etapach, zwracając szczególną uwagę na dwa dokumenty, sprowadzone specjalnie z tej okazji. Pierwszy, udostępniony przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, to jedyny zachowany do dziś oryginalny dokument lokacyjny (z 1391 roku), w którym książę Jan III oświęcimski nadał Kętom prawa magdeburskie! Drugi – pergamin wydany przez kęcki magistrat w 1697 r. – został pozyskany z Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

Druga część wystawy poświęcona jest kęckiej władzy, głównie po 1867 r. – to z okazji przypadającej teraz 150. rocznicy zaprowadzenia na naszych terenach tzw. autonomii galicyjskiej, przywracającej samorząd terytorialny. Pośród licznych pamiątek zgromadzonych na wystawie ustawiono interaktywne stanowiska. Na jednym z nich goście muszą zmierzyć z magnesami i herbem Kęt, na drugim z mapą. Jest też stół, na którym trzeba ustawić kamienice w odpowiednich pierzejach Rynku oraz kostki informacyjne.

Na wernisaż przybyło ponad czterdziestu gości, w tym m.in. burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar i przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz. Warto wspomnieć, że wystawie towarzyszy publikacja „Kęty 740”, w której znajdują się m.in. informacje o burmistrzach z okresu 1867-1939 i mapa – swoisty przewodnik po ważnych miejscach XIX-wiecznych Kęt.

Źródło: Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach

Komentarze