17 czerwca Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Bratysławie (Słowacja). Rywalizował z zespołami śpiewaczymi z Litwy, Słowenii, Czech i Słowacji. Koncerty konkursowe oceniało międzynarodowe jury w składzie: prof. James Kim (USA), prof. Blanka Juhaňáková (Słowacja), doc. Milan Kolena, ArtD. (Słowacja), dr Christiane Fischer (Austria).

Chór ATH otrzymał Złote Pasmo z ocenę bliską ideału 99 na 100 punktów w kategorii chóry mieszane dorośli, a w kategorii muzyka sakralna również Złote Pasmo z najwyższą oceną 100 punktów!

Zespół zdobył też główne trofeum Grand Prix, a prof. AM Jan Borowski został uznany najlepszym dyrygentem międzynarodowego konkursu.

Serdecznie gratulujemy!

Komentarze