W czwartek 9 listopada w Galerii BWA odbyło się otwarcie wystawy finałowej 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 oraz ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze prace. 

Przewodniczący jury Jerzy Kosałka odczytał werdykt: “ze względu na dobry, ale wyrównany poziom prac, komisja po długich obradach, postanowiła przyznać: I nagrodę Grand Prix dla Sebastiana Kroka, za zaangażowaną społecznie aktualną tematykę, dla której znaleziono oryginalną formę, która jest jednocześnie refleksją nad samym medium malarskim, z jego ustalonymi wiekową tradycją kanonami. Jury doceniło także ciekawe pytania zadane przez artystę; czym w malarstwie może być farba, czym podobrazie lub jego kształt, oraz jaka jest ich relacja do zamierzonego przekazu. Drugą nagrodę otrzymała Karolina Jabłońska, u której jury doceniło potraktowanie malarstwa jako terapii na lęki wynikające z kryzysu współczesnego świata. Artystka uzyskuje bardzo mocny przekaz, posługując się spontanicznym, prostym w kolorze i sugestywnym językiem. Trzecią nagrodę jury przyznało Aleksandrze Bujnowskiej za wskazanie, że malarstwo może być miejscem marzeń, w którym realizuje się prywatna przestrzeń artysty, tworzona przy pomocy skromnych, ale wyrafinowanych środków malarskich”.

 Moje główne zainteresowania artystyczne to relacja władzy do człowieka i jego ciała. Obraz jest polem do odbioru dla widza, więc wolę nie mówić zbyt wiele o moim malarstwie. Dla mnie najważniejsza i najciekawsza jest interpretacja odbiorcy.  Tworzę obraz w moim umyśle, a potem jeszcze raz tworzy go odbiorca w swojej głowie. Ciało to główny temat mojej twórczości. Maluję na pościeli, ponieważ chcę, aby tematyka była tożsama z materiałem, na którym tworzę. A pościel jest najbliżej ciała człowieka – mówił na gorąco po otrzymaniu Grand Prix Sebastian Kroka (na zdjęciu powyżej trzeci z lewej).

Artysta pochodzi z Radomia. Studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie obecnie pracuje jako asystent. Sebastian Kroka jako podłoża dla swoich obrazów używa starej szpitalnej pościeli – materii, która miała wcześniej kontakt z ciałem pacjentów. Sklejone płachty pościeli pokrywa farbami akrylowymi, alkidowymi, czasami lakierem.

Zwycięzca konkursu otrzymał Grand Prix – Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (20.000 zł) oraz Nagrodę Dyrektora Galerii Bielskiej BWA dla laureata Grand Prix Bielskiej Jesieni 2017 w wysokości 10 tys. zł wraz z organizacją wystawy indywidualnej. Zdobywca drugiego miejsca otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego (20.000 zł); trzeciego miejsca – Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (10.000 zł). Wręczonych zostało również pięć wyróżnień regulaminowych (2.000 zł każde). Wyróżnienia przyznaje także osiem redakcji pism i portali: Artinfo.pl, Kwartalnik „Artluk”, Pismo Artystyczne „Format”, „Magazyn Sztuki w Sieci”, Magazyn „Szum”, „Notes na 6 Tygodni”, O.pl Polski Portal Kultury, „Gazeta Wyborcza” Katowice. Nagrodą są różne formy publikacji o wybranym artyście.

Bielska Jesień jest konkursem otwartym, przeznaczonym dla polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Konkurs kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem. Celem Bielskiej Jesieni jest przegląd i promocja polskiego malarstwa współczesnego. Prace do wystawy finałowej oraz laureatów nagród i wyróżnień wybiera pięcioosobowe jury konkursu.

W komisji Bielskiej Jesieni 2017 zasiedli znani krytycy, historycy sztuki i artyści: Hanna Wróblewska – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki; Jerzy Kosałka – artysta multimedialny, malarz, performer, (przewodniczący jury); Jerzy Truszkowski – malarz, performer, kurator, krytyk sztuki; Ryszard Ziarkiewicz – historyk sztuki, krytyk, kurator; założyciel, wydawca i redaktor naczelny „Magazynu Sztuki w Sieci” oraz Agata Smalcerz – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

Bez kultury każda potęga gospodarcza byłaby barbarzyństwem. Sztuka jest wartością dodaną do życia – mówił na otwarciu wystawy Zbigniew Michniowski, pełnomocnik prezydenta Bielska-Białej. – Cieszę się, że możemy spotkać się na kolejnej edycji jednej z dwóch najbardziej prestiżowych imprez tego typu w Polsce. Przez te wszystkie lata, na kolejnych edycjach Bielskiej Jesieni zaprezentowano kilkanaście tysięcy prac. To tutaj odkryto wiele talentów na skalę ogólnopolską i europejską – dodał Michniowski.

Impreza odbywa się od 1962 roku. Od 1995 roku jest to biennale.

Wszystkie nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych znaleźć można na stronie Galerii BWA. Wszystkie prace obejrzeć można na stronie Bielskiej Jesieni. O pracach jury pisaliśmy już w artykule “69 malarzy w finale Bielskiej Jesieni 2017” .

Tekst: Tomasz Wawak

Zdjęcia: Michał Ciuczka. Reprodukcje obrazów: BWA

Komentarze