11 maja w restauracji Wirtuozeria Klub Żeglarski Halny zorganizował konferencję prasową z okazji pięćdziesięciolecia swojej działalności. Dzień później odbyła się uroczysta gala w Bielskim Centrum Kultury. Okrągła rocznica to pół wieku wodnych eskapad i wypraw, a przede wszystkim emocji, które nierozerwalnie wiążą się z żeglarstwem. 

Klub Żeglarski “Halny” to stowarzyszenie pozarządowe, działające na terenie miasta Bielsko-Biała, posiadające swoją przystań żeglarską w Zarzeczu, nad Jeziorem Żywieckim. Założone w 1967 roku przez trzech pasjonatów rozpoczynających od jednej omegi, obecnie składa się z około 160 członków i posiada na swoim wyposażeniu 56 jednostek różnego sprzętu pływającego oraz łódkę kabinową na Mazurach. Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest nauczanie i propagowanie żeglarstwa i aktywnego wypoczynku nad wodą wśród młodzieży. W rzeczywistości Klub zachęca do uprawiania żeglarstwa ludzi w każdym wieku, szkoląc średnio setkę adeptów żeglarstwa rocznie.

Tomasz Wawak, źródło: Klub Żeglarski “Halny”

Foto: Klub Żeglarski “Halny”, Tomasz Wawak

Komentarze