Panoramiczny Happening Morski

termin: 09.11.2017 - 31.12.2017
miejsce: Klubokawiarnia Aquarium, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11
kategoria: inne


Panoramiczny happening morski Tadeusza Kantora w fotografii Eustachego Kossakowskiego

  • 15 grudnia (piątek), godz. 18:00 – wykład Anki Ptaszkowskiej

Wystawa 30 fotografii Eustachego Kossakowskiego przygotowana w 50. rocznicę wydarzenia na Plenerach w Osiekach.

„Panoramiczny Happening Morski” Tadeusza Kantora, wykonany w sierpniu 1967 roku przez artystów uczestniczących w V edycji Plenerów w Osiekach, m.in. Jerzego Beresia, Edwarda Krasińskiego, jest drugim plenerowym happeningiem Kantora i jedną z pierwszych akcji performatywnych w Polsce w latach 60. XX wieku. Jest także największym i najbardziej złożonym happeningiem plenerowym. Obrosły legendą, licznymi anegdotami jest kluczowym wydarzeniem polskiej sztuki nowoczesnej po 1945 roku.

Kurator – Anka Ptaszkowska, współpraca – Ryszard Ziarkiewicz

Eustachy Kossakowski (1925-2001) studiował architekturę, jednak całe swe życie poświęcił pasji fotograficznej. Zasłynął m.in. wybitną serią fotografii pejzażu przemysłowego lat 50. i 60. Wraz z Tadeuszem Rolke jest autorem unikalnej dokumentacji polskiej awangardy artystycznej lat 60. oraz teatrów Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego.

Opis organizatora

Komentarze