Na drodze do Macierzy

termin: 18.04.2017 godz. 17:00
miejsce: Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 17a
wstęp: wolny
kategoria: spotkania


Wykład dr Przemysława Stanko z okazji 560. Rocznicy przyłączenia księstwa oświęcimskiego do Polski, pt. Na drodze do Macierzy. Powrót Księstwa Oświęcimskiego do Polski w XV w. i wkład społeczeństwa okolic Bielska w odzyskanie dawnej ziemi oświęcimskiej przez Jagiellonów.

Wykład poświęcony będzie omówieniu wydarzeń poprzedzających pozyskanie obszaru księstwa oświęcimskiego w 1457 r. przez króla polskiego i polityce Jagiellońskiej na zachodnich rubieżach państwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem wkładu społeczeństwa z obszaru obecnego powiatu bielskiego w realizację polityki jagiellońskiej na wspomnianym obszarze.

Komentarze