Animacje podwórkowe dla dzieci i młodzieży

termin: 25.11.2017 godz. 12:00
miejsce: boisko na osiedlu Grunwaldzkim, Bielsko-Biała
wstęp: wolny
kategoria: inne


Animacje prowadzone są w ramach projektu Dziecko-Rodzina-Przyszłość dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

W listopadzie odbędą się dwie animacje:

  • 4 listopada, godz. 12:00 – 15:00, start przy szlabanie na Błoniach, Animacje Kozia Góra
  • 25 listopada, godz. 12:00 – 15:00, boisko na osiedlu Grunwaldzkim, Animacje Turniej piłki nożnej 

Opis organizatora

Komentarze