W PTS Janosik odbył się Festiwal Sportów Walki. Zaprezentowane zostały judo, kendo, aikido, karate i inne sztuki.

Impreza była ostatnim wydarzeniem w ramach prowadzonego przez Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe Janosik projektu “Wspólnie do Olimpiady” organizowanego wraz z partnerskim klubem z Czech. Projekt współfinansowany był ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Komentarze