“Żywy album przyrody” w BWA

termin: 06.04.2018 - 13.05.2018
miejsce: Galeria Bielska BWA, ul. 1 Maja 11
wstęp: wolny
kategoria: inne


Wystawa kilkudziesięciu fotografii przedstawiających piękno dzikiej przyrody i bioróżnorodność przyrodniczą świata i Polski, a zwłaszcza regionu Śląska. Zdjęcia zostały wykonane przez 36 śląskich fotografów przyrody, zrzeszonych w Okręgu Śląskim Związku Polskich Fotografów Przyrody

Tytuł wystawy „Żywy album przyrody” nie jest przypadkowy; użyta gra słów jest celowa i informuje o tym, że wszystkie prezentowane sceny są rejestracją naturalnych momentów życia przyrody. Ujęcia te ukazują piękno przyrody, zachęcając do częstszego i świadomego z nią kontaktu, ale także do szanowania jej praw, a podczas fotografowania – do etycznego zachowania.
Zdjęcia pogrupowane są w ekosystemy: Woda, Łąka, Las, Góry niskie, Góry wysokie, Miasto, zaś dodane do nich opisy wykonane przez fotografów, dotyczące miejsca wykonania zdjęcia oraz wybranego obiektu flory i fauny, a także sytuacji, w jakiej znalazł się autor i jego emocji, podkreślają edukacyjny charakter wystawy.

Organizatorem wystawy jest Okręg Śląski Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Dla najmłodszych galeria przygotowała krzyżówkę przyrodniczą (będą nagrody). Wystawie towarzyszy również katalog z reprodukcjami prac i ich opisami.

Komentarze