Rodzinny Rajd Rowerowy w Kętach

termin: 02.06.2018 godz. 11:00
wstęp: dzieci do 10 lat - bezpłatnie, młodzież 10-18 lat – 5 zł, dorośli – 10 zł
kategoria: sport-rekreacja


Robin Hood i przyjaciele serdecznie zapraszają 2 czerwca 2018 na Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka (więcej o imprezie z okazji Dnia Dziecka tutaj).

 

HARMONOGRAM IMPREZY

 • godz. 11:00- plac pod Domem Kultury – REJESTRACJA ORAZ ROZGRZEWKA
 • godz. 11:30 – wyjazd
 • godz. 12.30- 13.30 – postój na półmetku trasy na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku (możliwość zakupienia napojów i gorącego posiłku)
 • godz. 15:00 – planowany powrót
 • godz. 15:10 – poczęstunek dla uczestników rajdu
 • godz. 15:30 – rozdanie nagród dla najliczniejszej rodziny, najstarszego oraz najmłodszego uczestnika rajdu
 • godz. 16:00 rozpoczęcie imprezy plenerowej Dzień EKO-Dziecka 2018 

Prosimy o składanie kart zgłoszeniowych w pokoju nr 2 w Domu Kultury w Kętach do dnia 23 maja 2018. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Pobierz kartę zgłoszenia oraz Regulamin Rajdu.

Informacji udziela koordynator – Kaja Sewera, 33/844 86 74, kaja.sewera@domkultury.kety.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS TRASY RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 2018

11.30 – Wyjazd z placu przed Domem Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a

 • ul. Żwirki i Wigury
 • ul. Sobieskiego
 • ul. Franciszkańska
 • ul. Słowackiego
 • ul. Klasztorna
 • ul. Staszica
 • ul. Świętego Floriana (Nowa Wieś)
 • ul. Dworska (Nowa Wieś)
 • ul. Moniuszki
 • ul. Paderewskiego
 • ul. Bielańska
 • ul. Bożej Męki (Bielany)
 • ul. Solna (Bielany)
 • Plac Świętego Macieja (Bielany)
 • ul. Główna (Bielany)
 • ul. Kęcka
 • ul. Na Włosień (Bielany)
 • ul. Bielańska (Osiek)
 • ul. Czereśniowa (Osiek)
 • ul. Główna (Osiek)

12.30 – 13.30 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osieku (półmetek trasy- postój)

 • ul. Karolina (Osiek)
 • ul. Spacerowa (Osiek)
 • ul. Włosieńska (Osiek)
 • ul. Stawowa (Malec)
 • ul. Podbeskidzka (Malec)
 • Łęg (Malec)
 • Kościelna (Malec)
 • Świętego Maksymiliana Kolbego (Nowa Wieś)
 • Świętego Jana Kantego (Nowa Wieś do Kęt)
 • Rynek w Kętach
 • Sobieskiego
 • ul. Żwirki i Wigury

Sponsor główny: 

Sponsorem głównym wydarzenia Dzień EKO-Dziecka 2018 jest GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

 Do obowiązków spółki należy:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
 • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
 • konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
 • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla -bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
 • dostarczanie użytkownikom systemu informacji potrzebnych dla uzyskania skutecznego dostępu do systemu,
 • realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o Prawie energetycznym z późniejszymi zmianami.”

Więcej informacji o firmie pod adresem: www.gaz-system.pl

Komentarze