“Powietrze nie zna granic”

termin: 18.05.2018 godz. 9:00
miejsce: Bielsko-Biała, pl. Chrobrego
wstęp: wolny
kategoria: inne


Fundacja ekologiczna Arka i Stowarzyszenie „Region Beskidy” serdecznie zapraszają na Piknik Ekologiczny Powietrze nie zna granic.

 

Podczas Pikniku Ekologicznego uczestnicy sami wygenerują prąd w Zielonym Kinie napędzanym rowerami, zdobędą wiedzę podczas zabaw w duże eko Memory oraz na gigantycznej Grze Planszowej. Odwiedzą nasze Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie gry komputerowe zasilane są panelami fotowoltaicznymi i energią ze słońca. Każdy uczestnik dostanie piękna żywą sadzonkę kwiatka.

Warsztaty dla bielskich i słowackich uczniowrealizowane są w ramach  mikroprojektu pt. „Powietrze nie zna granic”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego w zakresie negatywnych skutków degradacji środowiska naturalnego, w szczególności zanieczyszczenia powietrza.

Komentarze