Konferencja dotycząca autyzmu

termin: 09.12.2017 godz. 9:00
miejsce: Hotel Qubus, Bielsko-Biała, ul Mostowa 2,
wstęp: 300 zł
kontakt: zapisy mailowo: biuro@ppit.pl telefonicznie 604 900 258
kategoria: spotkania


9 grudnia odbędzie się w Bielsku-Białej konferencja „Spektrum autyzmu – nowe kierunki pomocy”. Jest to unikalne w skali kraju wydarzenie popularyzujące tzw. zintegrowane podejście do pomocy osobom ze spektrum autyzmu, gdzie oprócz stosowania koniecznych terapii psychologicznych czy fizjoterapeutycznych przywiązuje się wagę do diagnozy i leczenia zaburzeń biochemicznych, immunologicznych i gastroenterologicznych, często występujących o osób autystycznych. Cztery seminaria poprowadzą wybitne specjalistki w swoich dziedzinach: mgr Bożena Kropka, dr Joanna Kwasiborska-Dudek, dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska oraz mgr Katarzyna Patykiewicz.

Ewa Wróbel, psycholog, współorganizatorka konferencji:

Na szczęście coraz więcej mówi się ostatnio o autyzmie, chociaż w wielu przypadkach autyzm wciąż rozpoznawany jest dopiero w późnym wieku przedszkolnym lub szkolnym. Tymczasem bardzo istotna jest wczesna diagnoza i pomoc, stąd pomysł przybliżenia wiedzy o metodzie  ESDM, która jest jedną z metod skutecznej wczesnej interwencji. Konferencja „Spektrum autyzmu – nowe kierunki pomocy” ma również przybliżyć wiedzę o tym jak można zrozumieć objawy diagnozowane jako spektrum autyzmu przez pryzmat zachodzących w ciele procesów. Pomóc organizmowi lepiej funkcjonować, aby mógł skorzystać efektywniej z równolegle prowadzonych terapii proponowanych przez psychologów, pedagogów, terapeutów integracji sensomotorycznej czy logopedów.

Szczegóły na stronie organizatora – Pracowni Psychoedukacji i Terapii oraz na Facebooku.

Program konferencji:

 • 8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników
 • 9:00 –  9:15 Wstęp
 • 9:15 –  11:15 „Jelita – drugi mózg człowieka”, mgr Bożena Kropka (wykład + dyskusja)
 • 11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:00 „The Early Start Denver Model (ESDM) – kompleksowa metoda wczesnej interwencji dla dzieci od 12 miesiąca życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, dr Jolanta Kwasiborska- Dudek (interaktywna telekonferencja)
 • 13:00 – 13:30 Przerwa kawowo-kanapkowa
 • 13:30 – 15:30 „Choroby pod maską autyzmu”, dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska (wykład + dyskusja lub interaktywna telekonferencja)
 • 15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
 • 15:45 – 17:00 „Cudowny, niezwykły mózg autystyczny”, mgr Katarzyna Patykiewicz (wykład + dyskusja)

Program szczegółowy:

 • SEMINARIUM 1 (9:15-11:15)

mgr Bożena Kropka: „Jelita – drugi mózg człowieka”

 1. Leki stosowania w leczeniu schorzeń OUN- zaburzenia wchłaniania i trawienia. Omówienie przypadków klinicznych.
 2. Szczelne jelita- szczelna bariera krew-mozg.
 3. Wpływ alergenów na zachowania dzieci. Omówienie przypadków klinicznych.
 4. Leczenie alergii – Program Sześć kroków wyjścia z alergii. Candida rozwój, leczenie.  Zaburzenia składu flory bakteryjnej a zachowania dzieci. Omówienie przypadków dzieci poddanych przeszczepowi flory bakteryjnej od zdrowych dawców. Wybrane składniki odżywcze niezbędne dla funkcjonowania układu nerwowego.
 • SEMINARIUM 2  (11:30 – 13:00)

dr Jolanta Kwasiborska- Dudek: „The Early Start Denver Model (ESDM) – kompleksowa metoda wczesnej interwencji dla dzieci od 12 miesiąca życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

 1. Rekomendacja NRC (National Research Council) dotycząca metody wczesnej interwencji.
 2. ESDM jako skuteczna metoda wczesnej interwencji dla małych dzieci z ASD – twórcy i założenia modelu.
 3. Podstawy ESDM: karta obserwacyjna modelu, program i techniki nauczania, dzienne arkusze danych, ocena zgodności terapii z wytycznymi modelu.
 4. Udowodniona skuteczność metody – wyniki badań naukowych.
 5. ESDM na gruncie polskim – podręczniki ESDM w wersji polskiej, szkolenia, certyfikowani terapeuci ESDM.
 6. Wyniki badań na polskiej grupie dzieci – efektywność terapii ESDM w Centrum Adesse.
 • SEMINARIUM 3 (13:30 – 15:30)

dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska: „Choroby pod maską autyzmu”

Autyzm nie jest jednorodną diagnozą medyczną. Pod tym pojęciem może kryć się szeroki zakres zaburzeń metabolicznych, rozwijających się na tle genetycznym i pogarszanych przez czynniki środowiskowe. Mogą one pośrednio lub bezpośrednio wpływać na funkcję mózgu, np. poprzez oddziaływanie na neuroprzekaźniki lub poprzez aktywację kaskady zapalnej.

 • SEMINARIUM 4  (15:45 – 17:00)

mgr Katarzyna Patykiewicz: „Cudowny, magiczny mózg autystyczny”

Próba podróży w głąb mózgu autysty. Przegląd wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju. Przybliżenie informacji dotyczących badań mózgu, historii autyzmu, nowych kierunkach badań. Spojrzenie na odmienne funkcjonowanie zmysłów i doświadczania świata.

KARTA ZGŁOSZENIA 

Źródło: PPiT

Komentarze