Ewangelicy nad Białą

termin: 14.09.2017 godz. 14:30
miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48 (sala 220)
wstęp: bezpłatny
kategoria: spotkania


Są jeszcze miejsca na czwartkową konferencję dla nauczycieli pt. „Ewangelicy nad Białą”. W jej ramach wykłady wygłoszą znani historycy z naszego regionu. Konferencja odbędzie się w bielskiej bibliotece pedagogicznej. Udział w niej jest bezpłatny. 

31 października 1517 r., ksiądz Marcin Luter przybił 95 tez w przedsionku kościoła w Wittenberdze. To wystąpienie zapoczątkowało Reformację, wielki ruch religijno-społeczny, który wpłynął na dzieje Europy i świata. Z okazji pięćsetlecia tego wydarzenia rok 2017 został ogłoszony w woj. śląskim Rokiem Reformacji.

Z tej też okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej przygotowała konferencję dla nauczycieli, przybliżającą dzieje Reformacji w naszym regionie.

W programie przewidziane są wykłady znanych badaczy dziejów naszego regionu: Piotra Keniga, Andrzeja Kowalczyka i dr Jadwigi Pichy.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie http://pbw.bielsko.pl/zgloszenia/20170828_Ewangelicy-nad-Biala/.

Znajdują się tam również bliższe informacje o tematyce wykładów i prelegentach. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w konferencji.

Opis organizatora

Komentarze