Animacje podwórkowe dla dzieci i młodzieży

termin: 16.12.2017 godz. 12:00
miejsce: LUCE Arena, Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28
wstęp: wolny
kategoria: inne


Stowarzyszenie Hajstra na zlecenie Miasta Bielska-Białej prowadzi animacje podwórkowe dla dzieci i młodzieży. Animacje prowadzone są w ramach projektu „Dziecko-Rodzina-Przyszłość” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.2 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

W grudniu odbędą się dwie animacje:

Opis organizatora

 

Komentarze