W Szkole Podstawowej w Lipowej odbyły się przesłuchania wstępne do Ogniska Twórczości Artystycznej Fundacji Braci Golec.  Zainteresowanie było ogromne, a przesłuchania młodych talentów trwało kilka godzin.  W składzie jury znaleźli się instruktorzy Fundacji, czyli Brygida Sordyl, Marta Matuszna-Wejchenig i Rafał Bałaś.  Oceniali oni poprawność  intonacji, poczucie rytmu i muzykalność młodych  wykonawców. Do końca miesiąca na stronie Urzędu Gminy Lipowa, oraz Fundacji ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji.

Bardzo cieszy mnie takie zainteresowanie przesłuchaniem w naszej gminie. Jestem przekonany, że nasza współpraca z Fundacją, będzie bardzo owocna.– mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa.

Dzięki współpracy Urzędu w Lipowej i Fundacji Braci Golec, młodzi, uzdolnieni mieszkańcy  Gminy Lipowa będą mieli okazję uczyć się śpiewu i gry na instrumentach ludowych, takich jak skrzypce, basy, heligonki czy dudy żywieckie. Wszystko pod okiem doskonałych instruktorów.

Fundacja Braci Golec założona została w 2003 roku przez braci Golec – Łukasza i Pawła, liderów zespołu Golec uOrkiestra. Aktualnie jest prężnie działającą organizacją pozarządową, która każdego roku pomaga rozwijać muzyczne talenty.

Wierzymy, że kiedy słowa zawodzą, mówi muzyka. Kultura regionu niesie w sobie wiele wartości istotnych dla zbiorowości i dla każdego z osobna. Z niej wypływają postawy i zachowania społeczne, które chcemy popularyzować. Misją FBG jest aktywne promowanie i upowszechnianie dostępu do tej kultury oraz pokazanie, że jej treści mogą być tworzone przez każdego z nas.– mówią o misji Fundacji jej założyciele.

W tym celu powstały Ogniska Twórczości Artystycznej, które działają na terenie Żywiecczyzny.  Pierwsze ognisko powstało w Milówce w 2003r. Kolejne  w Łodygowicach (2010 r.), Koszarawie (2011 r.), Jeleśni (2012 r.), Przyłękowie (2015 r.) i Porąbce (2016 r.) W roku szkolnym 2016/2017 w ogniskach kształci się około 160 osób.

 

Komentarze