W poniedziałek 13 listopada br. w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz odbyło się Młodzieżowe Forum Językowe pt. „Słowa jak mury, słowa jak mosty”. Forum było finałowym wydarzeniem projektu Granice języka – granicami świata, który Kubiszówka realizowała w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Podczas forum wykłady wygłosili: prof. Michał Rusinek – literaturoznawca, słynny sekretarz Wisławy Szymborskiej, wykładowca na Wydziale Polonistyki, prof. Aneta Załazińska – językoznawca, wykładowca Podyplomowego Studium Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Marek Bernacki – dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Młodzież pracowała też w grupach warsztatowych, podczas których zastanawiała się nad kondycją współczesnej polszczyzny i planowała działania, które mogłyby przyczynić się do przeciwdziałania agresji językowej, brutalizacji i wulgaryzacji języka.

Nagrodą po wytężonej pracy był dla uczestników forum występ grupy improwizacyjnej AD HOC z Krakowa, której członkowie pokazali młodym ludziom, jak świetnie można bawić się słowami, rozwijając umiejętności komunikacyjne i wyobraźnię!

Projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty dodaj do ulubionych.

Źródło: Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

Komentarze