W ubiegły czwartek w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z okazji wydania Kalendarza Beskidzkiego 2017. Wzięli w nim udział autorzy oraz liczne grono czytelników tego periodyku.

Spotkanie prowadził Dobrosław Barwicki-Picheta. Po nim zaprezentowali się autorzy artykułów: Sławomir Ślósarczyk – choreograf, znawca folkloru, kierownik artystyczny Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca w Bestwinie, Agata Smalcerz – historyk sztuki, kurator, dyrektor Galerii Bielskiej BWA i  Małgorzata Skórska – medioznawca, dziennikarz, specjalista ds. PR.

Była też chwila dla wielbicieli poezji. Wiersze własne oraz Juliusza Wątroby (bielskie portale), deklamowała Małgorzata Kozłowska, poetka i aktorka sceny bielskiej. Z kolei amatorzy etnicznych dźwięków mogli posłuchać zespołu Loop Orkiestra w składzie: Marcin Szendoł, Paweł Feikisz i Kasia Pytlarczyk.

To już pięćdziesiąty pierwszy numer Kalendarza Beskidzkiego – zauważyła Grażyna Staniszewska prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, wydawcy kalendarza. – Otwierając nową pięćdziesiątkę pokusiliśmy się o pewne zmiany. Stało się to za sprawą sugestii młodzieży, z którą nasze towarzystwo współpracuje oraz za radą malarki, artystki Agnieszki Nowińskiej, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale ostatnio dłuższy czas przebywała w Bielsku-Białej – zdradziła pani prezes.

Grażyna Staniszewska wyjaśniła, że sugestie dotyczyły zmiany rozmiaru czcionki, tak by była większa i formatu, który powinien być bardziej przyjazny. Dlatego nowy kalendarz ma kształt kwadratowy, z nieco większą czcionką i lepiej wyeksponowanymi fotografiami.

Jeżeli nasi czytelnicy zaakceptują te zmiany, kolejne kalendarze będą się ukazywać właśnie w takim kształcie – zapowiedziała prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

 

FOTO 1 Od lewej: Dobrosław Barwicki-Picheta i Sławomir Ślósarczyk.

FOTO 2 Grażyna Staniszewska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

FOTO 3 Loop Orkiestra w składzie (od prawej): Marcin Szendoł, Kasia Pytlarczyk i Paweł Feikisz.

FOTO 4 Małgorzata Kozłowska, poetka i aktorka sceny bielskiej.

Komentarze