7 listopada 2016 r. minęła dziewięćdziesiąta ósma rocznica powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, na czele którego stanął wybitny mówca sejmowy i patriota, socjalista Ignacy Daszyński. W tradycji lewicy patriotycznej to właśnie 7 listopada uznawany jest za dzień odzyskania niepodległości. Wprowadzenie oficjalnego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada nastąpiło dopiero w 1937 r. na fali pośmiertnego kultu Józefa Piłsudskiego.

Do tej tradycji nawiązali organizatorzy poniedziałkowej prelekcji w Klubie Opium. Szymon Kania, członek Rady Krajowej Partii Razem, współodpowiedzialny za kształtowanie narracji historycznej tej partii, wygłosił trwający ok. 40 min wykład, okraszony cytowanym z pamięci jednym z przemówień Ignacego Daszyńskiego. Szymon Kania przybliżył także związki Daszyńskiego z naszym regionem, szczególnie zaś z Bystrą Śląską, do której polityk przyjeżdżał wielokrotnie i w której zmarł w 1936 roku. 

Szymon Kania odniósł się także do trwających obecnie w Polsce tzw. „procesów dekomunizacyjnych” w kontekście ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Dowodził, że skoro takich patriotów jak Daszyński czy Limanowski, którzy byli wrogami bolszewizmu, poddaje się dekomunizacji, to przecież nie chodzi o żadną dekomunizację, lecz o zaplanowane wymazywanie lewicy patriotycznej z kart polskiej historii.

Komentarze